Vassula

  Monastčre Russe Ouspenskij, Rome


Romaneste

 http://www.tlig.org/ro.html
          

Îngerul meu Daniel

Editura Arhetip-RS  -  Renasterea Spirituala
CP 69 OP 77 Bucuresti, sector 3 cod 74300
e-mail :
arhetip13@angelfire.com


  Enigma Vassula
În comunicare directa cu Dumnezeu ?

Jacques Neirynck, 1997
© Copyright 2000
Editura Arhetip-RS - Renasterea Spirituala
CP 69 OP 77 Bucuresti, sector 3 cod 74300
e-mail :
arhetip13@angelfire.com

Vassula Ryden - RUGACIUNI -
GHID pentru grupul de rugaciuni
 
Editura Arhetip-RS - Renasterea Spirituala
CP 69 OP 77 Bucuresti, sector 3 cod 74300

e-mail : arhetip13@angelfire.com
 

  SPIRITUALITATEA TRINITARA
din Adevarata Viata in Dumnezeu

 
Editura Arhetip-RS - Renasterea Spirituala
CP 69 OP 77 Bucuresti, sector 3 cod 74300

e-mail : arhetip13@angelfire.com

   
98.09.02 13:00
tlig-ch@tlig.org

 

Vassula Rydén

Vassula Ryden s-a născut în Egipt, într-o familie de religie creştină grec-ortodoxă, la 18 ianuarie 1942. Ambii ei părinţi sunt originari din Grecia. În copilărie, Vassula a avut câteva viziuni în vis cu Iisus şi de câteva ori a văzut sufletele unor oameni care au murit şi care stăteau în sufrageria casei în care locuia, într-o atitudine de aşteptare. În afara acestor experiente ieşite din comun, ca mai toată lumea din zilele de astăzi, ea nu s-a îngrijit nici de Dumnezeu şi nici de viaţa spirituală proprie. Niciodată nu şi-a putut imagina că într-o zi ea ar putea fi mesagerul lui Dumnezeu, până în momentul în care însuşi Dumnezeu, pe neaşteptate, i-a apărut în 1985, în timp ce trăia în Bangladesh, împreună cu soţul ei de origine suedeză şi cu cei doi copii.
 
Totuşi, primul care i s-a manifestat a fost îngerul ei păzitor, Daniel pentru a o ajuta să se purifice şi să o aducă în faţa lui Dumnezeu. De atunci mesajele Vassulei, a căror scriere diferă în mod constant de scrisul de mână al ei (vezi caligrafia), au devenit cunoscute în toată lumea.
 
Începând din 1988 Vassula Ryden a fost invitată să vorbească în mai mult de 50 de ţări. În urma activităţii sale, ea nu primeşte nici un fel de drepturi de autor, remuneraţii sau alte tipuri de avantaje materiale. În cele aproape 600 de prezentări publice la care a fost invitată să ţină conferenţe, a povestit istoria sa personala despre întâlnirea cu îngerul păzitor, despre procesul intens de purificare prin care a trecut şi despre întâlnirea sa cu Dumnezeu. La aceste întruniri citeşte din mesajele pe care Dumnezeu continuă până în prezent să i le dicteze. Însuşi Dumnezeu a denumit aceste mesaje "Adevărata Viaţă în Dumnezeu".
 
Oriunde Vassula Ryden este invitată, fie în Asia sau America, Australia, Africa sau Europa, ea este întâmpinată de mulţimi de oameni de toate vârstele, având toate stările sociale şi toate situaţiile financiare imaginabile, de Creştini şi de necreştini. Printre cei care vin să-i asculte mărturisirile pot fi întâlniţi, pe lângă mireni, Protestanţi, Ortodocşi sau Catolici, mulţi dintre conducătorii lor spirituali: preoţi, predicatori, călugări, călugăriţe, episcopi, cardinali, mitropoliţi, arhimandriţi precum şi patriarhi.
 
Îndurătoarea chemare a lui Dumnezeu din mesaje este o chemare la reconciliere, unitate şi pocăinţă. El ne cheamă pe ficare dintre noi ca să ne bucurăm de o relaţie intimă cu El, în timp ce ne reaminteşte să nu uităm niciodată că El este Sfânt. Misunea ei este de multe ori însoţită de semne precum vindecări fizice sau spirituale, iar multe persoane au mărturisit experienţe personale de natură supranaturală. Apariţii ale chipului lui Iisus înlocuind faţa Vassulei au fost mărturisite de foarte multe ori. Atmosfera întrunirilor este de comuniune fraternă, bucurie, vindecare spirituală şi pace interioară. Cei mai mulţi dintre participanţi sunt atinşi în mod adânc şi subtil conştienţi de prezenţa invizibilă şi totuşi palpabilă a lui Dumnezeu.
 
O citire atentă a cărţilorViaţa Adevărată în Dumnezeu-care au fost traduse de voluntari în aproape 40 de limbi- confirmă caracterul universal al mesajelor. Ele sunt scrise într-un limbaj atât de direct şi de clar, încât oricine este capabil de a citi le poate înţelege. În acelaşi timp, conţinutul lor este atât de bogat şi de profund, încât străluciţi teologi au fost inspiraţi în a scrie cărţi despre spiritualitatea mesajelor. Într-adevăr, oamenii care meditează în mod constant asupra mesajelor şi iau parte în mod regulat la întrunirile grupelor de rugăciuneAdevărata Viaţă în Dumnezeu au parte de o transformare interioară. Ei încep să realizeze că Dumnezeu este într-adevăr viu şi foarte aproape de ei. Aceasta este ceea ce un teolog Ortodox a denumit o "transfigurare spirituală" care-l conduce pe om la Iubirea de Dumnezeu din toată inima şi fară condiţii. Odata uniţi mistic cu Dumnezeu, noi dorim cu ardoare să-L slăvim şi să creştem treptat în iubirea noastră pentru El.
 
   
98.09.02 13:00
tlig-ch@tlig.org